Bằng sự sáng tạo và những nguyên liệu thiên nhiên sẵn có, nghệ nhân Lâm Thị Khuya…
Vào những ngày nghỉ cuối tuần, du khách sẽ không quá khó khăn để chọn một địa điểm…

Ngày cập nhật 03/09/2018

Dịch vụ hỗ trợ

Trung tâm Xúc Tiến Thương Mại - Du lịch Huyện Phong Điền >> Lưu trú