Ngày cập nhật 03/03/2021

Danh sách các khu, điểm du lịch và các điểm tham quan có khả năng thu hút khách du lịch tại huyện Phong Điền

Trung tâm Xúc Tiến Thương Mại - Du lịch Huyện Phong Điền >> Dịch vụ
  1. CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH 

STT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

1

Làng Du lịch Mỹ Khánh

335, Lộ Vòng Cung, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

2 Khu du lịch sinh thái Ông Đề

Tổ 26, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

3

Vườn trái cây 9 Hồng

Ấp Mỹ Nhơn, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

4

Vườn Ca cao Mười Cương

275 tổ 26 Ấp Mỹ Ái, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

5

Vườn trái cây Ba Xinh

Số 303 tổ 54B, Ấp Mỹ Long, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

6

Vườn trái cây sinh thái Rạch Kè

Ấp Mỹ Nhơn, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

7

Vườn trái cây Vàm Xáng

002, Ấp Nhơn Lộc 1,Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

8

Vườn du lịch
 sinh thái  Giáo Dương

Số159, Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

9

Vườn trái cây Tuấn Tường

693 Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

10

Vườn sinh thái, Lò Bánh hỏi Mặt Võng Út Dzách

Ấp Nhơn Bình, Xã Nhơn Ái, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

11

Khu du lịch Lung cột cầu

Ấp Nhơn Thành, Xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

12

Homestay Tư Dũng

Ấp Nhơn Hưng A, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ..

13

Vườn trái cây  Bà Hiệp

Ấp Nhơn Hưng A, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

14

Khu du lịch Lung Tràm

Ấp Nhơn Khánh A, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

15

Khu du lịch Giàn Gừa

Ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

 

II. CÁC ĐIỂM THAM QUAN KHÁC CÓ KHẢ NĂNG THU HÚT  KHÁCH DU LỊCH

 

STT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

1

Cơ sở bánh kẹo Hai Nương

Ấp Nhơn Hưng, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

2

Vườn dâu Ba Thái

Ấp Nhơn Lộc 1, TT Phong Điền, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

3

HTX Hoa Kiểng Tân Long

 

300, Ấp Tân Long A, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ, Thị trấn Phong Điền, Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

 

III. CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ – TÂM LINH

 

STT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

1

Khu di tích Mộ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị

Ấp Nhơn lộc 1, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

2

Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào

 

Đường Tỉnh 926, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

3

Khu di tích
 lịch sử- Giàn Gừa

Ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

4

Thiền viện

Trúc Lâm Phương Nam

Ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.

Ngọc Lý - TTXTDL&QLDT