Bằng sự sáng tạo và những nguyên liệu thiên nhiên sẵn có, nghệ nhân Lâm Thị Khuya…
Vào những ngày nghỉ cuối tuần, du khách sẽ không quá khó khăn để chọn một địa điểm…

Ngày cập nhật 08/04/2019

Lễ Hội Bánh Dân Gian Nam bộ 2019 Với Chủ đề: "Hương sắc Phương nam "

Trung tâm Xúc Tiến Thương Mại - Du lịch Huyện Phong Điền >> Video